Annansilmä logo

ETELÄ-SA­VON NÄKÖVAM­MAI­SET RY


Ete­lä-Sa­von Nä­kö­vam­mai­set ry on Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry:n alueyh­dis­tys. Toi­min­ta-alueem­me on Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta. Toi­mim­me alueem­me nä­kö­vam­mais­ten hy­väk­si tar­joa­mal­la pal­ve­lu­ja se­kä mah­dol­li­suu­den yh­des­säo­loon ja ver­tais­tu­keen.

Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1985 ja yh­dis­tyk­ses­sä on noin 315 jä­sen­tä.

Yh­dis­tyk­sen toi­mi­pis­te si­jait­see Mik­ke­lis­sä, osoit­tees­sa Polt­ti­mon­ka­tu 4. Toi­mis­to on avoin­na ma-to kel­lo 9-14.